Головна » Статті про ущільнювачі » Стандарт ущільнювачів з ПВХ

 

Стандарт ущільнювачів з ПВХ


ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ущільнювачі з полівінілхлоридного пластикату

1   Область застосування

Цей стандарт поширюється на ущільнювачі з полівінілхлоридного пластикату (далі - ущільнювачі), призначені для ущільнення притворів дерев'яних, металевих, пла ­ стікових та інших вікон і дверей з метою зниження тепловтрат, зменшення повітро, звуко- і пило ­ проникності.

 

Вимоги стандарту не поширюються на ущільнювачі, призначені для ущільнення притворів протипожежних дверей, вікон та інших протипожежних перешкод.

Обов'язкові вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки для життя і здоров'я людей та охорони навколишнього середовища, викладені в розділі 6.

 

2   Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи (НД):

СТБ 11.4.01-95 Система стандартів пожежної безпеки. Легкозаймисті та горючі рідини. Забезпечення пожежної безпеки при зберіганні, переміщенні та застосуванні на промисло ­ ленних підприємствах.

ГОСТ 9.707-81 Єдина система захисту від корозії і старіння. Матеріали полімерні. Методи прискорених випробувань на кліматичне старіння

ГОСТ 12.1.004-90 Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні тре ­ бования

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартв безпеки праці. Загальні санітарно-гігієнічні тре ­ бования до повітря робочої зони

ГОСТ 12.1.044-89 (ІСО 45'ч-84, система стандартів безпеки праці. Пожаровзривоопас ­ ність речовин і матеріалів. Номенклатура показників і методи їх визначення.

ГОСТ 12.3.002-75 Система стандартів безпеки праці. Процеси виробничі Загальні вимоги безпеки

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартів безпеки праці. Системи вентиляційні. Загальні вимоги

ГОСТ 5151-79 Барабани дерев'яні для електричних кабелів і проводів. Технічні умови ГОСТ 11262-80 Пластмаси. Метод випробування на розтягнення

ГОСТ 12301-81 Коробки з картону, паперу та комбінованих матеріалів. Загальні технічні умови

ГОСТ 14192-96 Маркування вантажів

ГОСТ 16782-92 (ІСО 974-80) Пластмаси. Метод визначення температури крихкості при ударі СанПіН 11-09-94 Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

СанПіН 11-19-94 Перелік регламентованих в повітрі робочої зони шкідливих речовин СП 4783-88 Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів і підприємств з їх переробки

 

3   Класифікація

3.1   Залежно від функціонального призначення ущільнювачі підрозділяються на три види: для вікон (О), дверей (Д), універсальні (У).

3.2   Залежно від матеріалу ущільнюються виробів ущільнювачі підрозділяються на чотири типи для дерев'яних вікон і дверей (Д), металевих вікон і дверей (М), пластикових вікон і дверей (П) та спеціальні (С), якщо в ущільнюваному виробі використовуються кілька матеріалів.

3.3   Ущільнювачі одного виду і типу можуть відрізнятися конструктивним виконанням, обумовлений ­ ним конструкцією уплотняемого вироби. Конструктивне виконання позначається двозначними чис ­ лами від 01 до 99.

 

4   Основні параметри і розміри

4.1   Конструктивне виконання, розміри і маса ущільнювачів повинні відповідати требова ­ ніям конструкторської документації виробника.

4.2   Граничні відхилення від номінальних розмірів ущільнювачів - ± 5%.

4.3   Граничне відхилення від номінальної маси одного погонного метра ущільнювача - ± 5%.

4.4   Рекомендовані конструктивні виконання ущільнювачів наведені на малюнку 1. Допускається з ­ підготовленості ущільнювачів іншого конструктивного виконання, відповідного вимогам на ­ вартого стандарту і забезпечує експлуатаційні характеристики ущільнюються виробів.

4.5   Рекомендований колір ущільнювачів - білий, світло-жовтий, сірий, коричневий і чорний. За погодженням із замовником допускається виготовлення ущільнювачів інших кольорів.

 

5   Технічні вимоги

5.1   Ущільнювачі повинні відповідати вимогам цього стандарту і виготовлятися за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

5.2   Характеристики

Фізико-механічні показники ущільнювачів повинні відповідати нормам, наведеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Найменування показника

Норма

1 Зовнішній вигляд

Поверхня упло. теля повинна бути однорідною за кольором,

 

гладкою, не містити пір, раковин, тріщин, міхурів, надривів

 

і пошкоджень кромок. Допускаються точкові неметалеві включення (не більше п'яти на один погонний метр)

2 Колір

Повинен відповідати контрольним зразкам кольору

3 Межа міцності при розтяг ­ нии, МПа, не менше

6,30

Те ж, після прискорених випробувань -

 

ний на кліматичне старіння,

5,04

МПа, не менше

4 Відносне подовження, ри розриві,%, не менше Те ж, після ускорть, вих випробувань ­ ний на кліматичне старіння,%,

250

Проте

200

5 Температура крихкості, СС

(- 55 ± 2) ° С

5.3   Вимоги до матеріалів

для виготовлення ущільнювачів повинен застосовуватися полівінілхлоридний пластикат, обеспечи ­ вающий виконання вимог цього стандарту. Рекомендовані марки полівінілхлоридних пластикатів наведені в [1] - [4].

5.4   Маркування

5.4.1 Маркування наносять забарвленням за трафаретом або штемпелюванням, або ярлик з маркуванням прикріплюють до упаковки. Маркування має бути виразною і містити:

- найменування підприємства-виробника та / або його товарний знак;

- позначення ущільнювача;

- кількість ущільнювача в погонних метрах;

- дату виготовлення;

- номер партії;

- штамп технічного контролю;

- позначення цього стандарту.

5.4.2 Маркування транспортної тари - за ГОСТ 14192.

5.5   Упаковка

Ущільнювач упаковують в коробки по ГОСТ 12301 або барабани по ГОСТ 5151.

 

6   Вимоги безпеки

6.1   Ущільнювачі відносяться до групи горючих матеріалів середньої займистості соста ГОСТ 12.1.044.

6.2   Виробничий процес повинен здійснюватися відповідно до вимог СанПіН 11-09, СП 4783, ГОСТ 12.3.002 та інших НД.

6.3   Санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони виробничих приміщень - по ГОСТ 12.1.005.

6.4   Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони виробничих приміщень, приве ­ денних у таблиці 2, та періодичність їх контролю повинні відповідати вимогам СанПіН 11-19.

Таблиця 2

Найменування речовини

ГДК,

мг / м

Клас

небезпеки

Переважне агрегатний стан в умовах виробництва

Полівінілхлорид суспензійний (ПВХ)

6,0

3

А

Хлористий водень

5,0

2

П

Формальдегід

0,5

Г 2

П

Дибутилфталат

0,5

2

П

Примітка - Позначення, прийняті в таблиці: А - аерозоль, П - пари.

6.5   Визначення змісту вказаних & mdash; редную речовин у повітрі робочої зони проводиться за методиками, наведеними в [5].

Контроль повітря робочої зони виробничих приміщень повинен проводитись:

- по шкідливих речовин 2-го класу небезпеки - 1 раз на місяць;

- по шкідливих речовин 3-го класу небезпеки - 1 раз в три місяці.

6.6   Виробничі приміщення повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією відповідно до ГО (Г 12.4.021.

6.7   Працівники, зайняті виробництвом ущільнювачів, повинні проходити медичні огляди з періодичністю, встановленою Міністерством охорони здоров'я Республіки Білорусь.

6.8   Показники пожежної небезпеки визначаються при постановці продукції на виробництво, а також при зміні рецептури та технології.

6.9   При виробництві, застосуванні та зберіганні ущільнювачів слід керуватися требо ­ ваниями СТБ 11.4.01, ГОСТ 12.1.004 і правилами пожежної безпеки.

 

7   Правила приймання

7.1   Ущільнювач повинен бути прийнятий технічним контролем підприємства-виготовлювача у відповід ­ до вимог цього стандарту.

7.2   Приймання ущільнювача виробляють партіями. Партія повинна складатися з ущільнювача, изго ­ лення по одній рецептурі та технології протягом однієї зміни. Допускається при невеликому змінному виробітку при забезпеченні однорідності якості ущільнювача розмір партії встановлюється ­ вать в обсязі тижневої виробітку.

7.3 Кожна партія ущільнювача, що відправляється в одну адресу, повинна супроводжуватися докумен ­ тому про якість, що містить:

- найменування і / або товарний знак підприємства-виробника;

- умовне позначення ущільнювача;

- номер партії і дату виготовлення;

- кількість ущільнювача в погонних метрах;

- штамп технічного контролю;

- результати фізико-механічних випробувань;

- вказівки по експлуатації;

- позначення цього стандарту.

7.4   Для перевірки відповідності ущільнювачів вимогам цього стандарту підприємство-виробник проводить приймально-здавальні, періодичні та типові випробування.

7.5   Приймально-здавальні випробування проводять за показниками 1 і 2, наведеним у таблиці 1, для кожної партії ущільнювачів. Обсяг партії не повинен перевищувати змінного випуску.

При отриманні незадовільних результатів проводять повторні випробування на подвійній кількості проб. Результати повторних випробувань є остаточними.

7.6   Періодичні випробування проводять не рідше одного разу на рік за показниками 3, 4 і 5, наведеним у таблиці 1, для ущільнювачів кожного конструктивного виконання, що пройшли приймально-здавальні випробування.

При незадовільних результатах періодичних випробувань хоча б по одному з показу ­ телей проводять повторні випробування за цим показником на подвійній кількості зразків. При незадовільних результатах повторних випробувань випуск ущільнювача припиняється до ви ­ явища та усунення причин та отримання задовільних результатів.

7.7   Типові випробування проводять після внесення змін до консрукцію або технологію изго ­ лення, заміни матеріалу для оцінки ефективності та доцільності внесених змін.

 

8   Методи контролю

8.1   Зовнішній вигляд і колір ущільнювача визначають візуально при природному або штучному освітленні. Колір ущільнювача визначають шляхом порівняння з контрольними зразками кольору, ут ­ вержденіе в установленому порядку підприємством-виробником.

8.2   Межа міцності при розтягуванні визначають за ГОСТ 11262 при температурі навколишнього середовища (20 ± 2) ° С.

За результат випробування приймають середнє арифметичне результатів п'яти паралельних визначень.

8.3   Відносне подовження при розриві визначають за ГОСТ 11262 при температурі окру ­ жающей середовища (20 ± 2) ° С.

За результат випробування приймають середнє арифметичне результатів п'яти паралельних визначень.

8.4   Для визначення кліматичній стійкості ущільнювачів проводять прискорені випробування на кліматичне старіння по ГОСТ 9.707 методом 2 при наступних умовах:

- початкова температура циклу - (50 ± 2) ° С;

- кінцева температура циклу - (- 30 ± 2) ° С;

- відносна вологість - (65 ± 5)%;

- число циклів - 10.

Ущільнювач вважається стійким до впливу кліматичних факторів, якщо після проведен ­ ня випробувань величини втрат міцності при розтягуванні і відносного подовження при розриві зі ­ ставляют менше 20% від вихідних значень.

За результат випробування приймають середнє арифметичне результатів п'яти паралельних оп ­ ределенного.

8.5   Температуру крихкості визначають за ГОСТ 16782 при статичному режимі випробування, ис ­ пользуя варіант Б, або експрес-методом.

Для випробувань застосовують зразки без надрізів і сторонніх включень.

За результат випробування приймають середнє арифметичне результатів трьох паралельних оп ­ ределенного.

 

9   Транспортування і зберігання

9.1   Ущільнювачі транспортують усіма видами критого транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на даному виді транспорту.

9.2   Ущільнювачі повинні зберігатися в закритих складських приміщеннях на відстані не менше 1 - 1,5 м від опалювальних приладів в умовах, що забезпечують запобігання від забруднення, де ­ формації, механічних пошкоджень і прямих сонячних променів.

9.3   Гарантійний термін зберігання ущільнювачів на складі до установки у виріб - не більше одне ­ го року з дня виготовлення.

9.4   Ущільнювач, транспортувати при температурі навколишнього середовища нижче 0 ° С, перед розкриттям тари і застосуванням повинен бути витриманий при температурі (20 ± 5) ° з не менше 24 год.

 

10 Вказівки щодо застосування

10.1   Роботи з ущільнювачами повинні проводитися при температурі навколишнього середовища не нижче 5 ° С.

10.2   Температурні межі експлуатації ущільнювачів - від мінус 40 до плюс 70 ° С.

10.3   Перед застосуванням ущільнювача рекомендується провести лабораторні випробування на відсутність хімічної взаємодії з лакокрасочн'1 покриттям притвору.

10.4   Не допускається фарбування ущільнювачів, лаками або фарбами, а також обработ ­ ка поверхні нітророзчинники.

 

11 Гарантії виробника

11.1   Виробник гарантує відповідність ущільнювачів вимогам даного стандарту при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

11.2   Термін експлуатації ущільнювачів - 5 років з дня введення в експлуатацію.